Botox

Botulinumtoxin typ A ”Botox”

Botolinumtoxin är ett muskelavslappnande läkemedel som främst används för medicinska indikationer såsom migrän, spasmer, tandgnisslingar, svettningar och inkontinens. Sedan början av 90-talet är läkemedlet även godkänt att användas i estetiskt bruk för att behandla ansiktsrynkor som uppkommer till följd av muskelaktivitet eller sammandragning, exempelvis glabella (argrynkan), kråksparkar samt pannrynkor.

Läkemedlet verkar genom att tillfälligt blockera signalen mellan nervände och muskel vilket försätter muskeln i ett avslappnat läge och därmed motverkar/förebygger uppkomsten av permanenta rynkor.

Full effekt uppnås ca. två veckor efter utförd behandling och har en effekt mellan 3-5 månader. Därefter avtar den succesivt och kommunikationen mellan muskel och nervände återgår till sitt ursprungsläge.

Konsultationen är kostnadsfri.

Vanliga frågor och svar

Försvinner mina naturliga ansiktsuttryck?

Behandlingen är lokal vilket innebär att läkemedlet enbart påverkar området och insticksstället ca 1 cm i diameter. Därmed erhåller man oönskad muskelaktivitet, ibland överaktivitet, i specifikt område som ofta ger upphov till linjer eller rynkor. Övriga muskler i ansiktet berörs ej och bibehåller övrig mimik. Detta förutsätter naturligtvis att utövaren har mycket goda anatomiska kunskaper så att rätt muskel behandlas. Dosering och effekt kan också anpassas för optimalt resultat.

När ser jag resultat av behandlingen?

Den inträder under de första 48 timmarna och tilltar därefter succesivt. Full effekt uppnås först efter 12-14 dagar.

Hur länge varar effekten?

I snitt varar den mellan 3 till 5 månader men varierar från person till person. För bibehållen effekt krävs upprepade behandlingar med ca 4-5 månaders mellanrum.

Finns det några biverkningar?

Vanligt förekommande biverkningar efter en behandling är huvudvärk, blåmärken, klåda, trötta ögonlock samt svullnad kring ögonen. Dessa biverkningar uppträder vanligtvis under första veckan och avtar därefter. För mer info kring biverkningar se www.fass.se

Övriga rekommendationer efter behandling med botolinumtoxin A

Undvik träning de kommande 24-48 timmarna för att minska risken för oönskad spridning.

Läkemedlet skall ej användas på patienter under 18 år samt gravida och ammande.

Atelier M
Birger Jarlsgatan 37 A,
111 45 Stockholm

070-813 19 96
marika.erlandsson@atelierm.se

Atelier M
Birger Jarlsgatan 37 A
0708131996
marika.erlandsson@atelierm.se